STRANICE

Information

Pretty and useful things reading material.For any information please use jeckakg@gmail.com.

Disclaimer notice:
All photographs and texts are protected unless suggested otherwise and can not be used without written consent of author on any website, for commercial or other uses.
If by any chance you find any of the texts or photographs offensive please inform me using the provided e-mail address so it can be removed or changed being that as the author here I do not have those kind of intentions.

Srpski:

Lepe i korisne stvari za pročitati.Za sve informacije molim vas koristite e-mail nalog jeckakg@gmail.com.

Obaveštenje i odricanje od odgovornosti:
Sve fotografije i tekstovi su zaštićeni ukoliko nije navedeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog odobrenja autora na bilo kom vebsajtu, u komercijalne ili druge svrhe.
Ukoliko smatrate neki od tekstova ili fotografija uvredljivim zamoliću vas da me o tome obavestite koristeći prethodnu adresu kako bi isti/e bile promenjen-e ili uklonjen/e kako ovde kao autor nemam takve namere.